Mr. Jeff Zhou

Mr. Jeff Zhou

Department:
Sales
Job Title:
Sales Department
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
Pan Yu district,Guangzhou City
Zip:
Luo xi
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Guangzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Guangzhou Le Yang Inflatables Company Limited
Operational Address: Shangjiao Village, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China
Website: http://www.asiainflatables.com/
Trang web trên alibaba.com: asiainflatables.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
27 Giao dịch 30,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm